Main menu:

Сфера на дейност на фирмата към момента: Извършване на сервизно обслужване на електрооборудване и оборудване на системи за контрол и управление (СКУ) производство на Сименс, Арева, Гутор, АВВ и др.производители.

Кадри: Фирма „Алфа-Енемона” разполага с инженерно-технически персонал с повече от 10-годишен опит в областта на обслужване на ел.оборудване, КИПиА оборудване и системи. Нашата цел е да осигурим адекватна поддръжка на оборудването предоставено за сервизно обслужване съгласно изискванията на Клиента и заложените от завода-производител. В условията на постоянно модернизиране на оборудването са необходими и нов тип знания, базирани на познания не само за механично обслужване на съоръженията, но и знания за процесите, тяхното отразяване в софтуерните приложения и обслужващите програми заложени в част от оборудването, начините за отстраняване на възникнали проблеми в работата и за извършване на промени на параметрите при необходимост без понижаване или нарушаване на безопасността на съоръженията. Ето защо приоритет на фирмата е непрекъснатото обучение и повишаване на квалификацията на персонала, за да може фирмата да остане конкурентноспособна и предпочитана на пазара.