Main menu:

Фирма „Алфа-Енемона”ООД е основана в началото на 2007г. с основен предмет на дейност: инженерингова, маркетингова, сервизна, строително-монтажна, ремонтна, пусково-наладъчна, измервателна, лабораторна, изследователска, инвеститорска дейност по поддръжка, развитие и проектиране на системи в АЕЦ, ТЕЦ и други отрасли на енергетиката и индустрията, диагностика с технически средства и софтуерни продукти, внос на машини, съоръжения и резервни части за функционални системи в АЕЦ, ТЕЦ, енергетиката и индустрията, търговия със стоки, консултантски услуги в строителството и в строително-монтажната дейност, обучение и преподготовка на специалисти по обслужването и експлоатацията на хардуер и софтуер, посредничаство от всякакъв вид и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност незабранена със закон.